Viittaukset ja lisensointi

Lähdeviite on polku, jonka avulla lukija löytää alkuperäiset arkistoaineistot. Tällä sivulla kerromme, miten aineistoihimme voi viitata. Tieteenaloilla on omat viittauskäytäntönsä, joten ohjetta voi soveltaa tapauskohtaisesti.

Päivälehden arkisto on nyt osa Median museo ja arkisto Merkkiä. Nimenmuutos vaikuttaa vain säilyttävän organisaation nimeen. Arkistot, niiden signumit ja muut tunnukset ovat säilyneet muutoksessa ennallaan. Myös sähköisen arkiston linkit toimivat kuten ennenkin.

Kun viittaat arkistomme aineistoihin 28.11.2023 jälkeen, mainitse säilytyspaikaksi Median museo ja arkisto Merkki. Lähdeluettelossa olisi hyvä mainita kertaalleen myös entinen nimemme Päivälehden arkisto.

Alla on muutamia esimerkkejä aineistoihimme viittaamisesta, mutta kysy tarvittaessa lisäohjeita.

Analogiset aineistot

Lähdeluettelo:

Median museo ja arkisto Merkki (ent. Päivälehden arkisto) , MA
Eljas Erkon Sanoma Osakeyhtiöön liittyvä arkisto

Lähdeviite:

MA. Eljas Erkon Sanoma Osakeyhtiöön liittyvä arkisto, Aino Ackté, sähke Eljas Erkolle 7.7.1930, Aa:1.

Aino Ackté, sähke Eljas Erkolle 7.7.1930, Aa:1, Eljas Erkon Sanoma Osakeyhtiöön liittyvä arkisto, MA.

Digitoidut aineistot

Voit käyttää Median museo ja arkisto Merkin digitoituja aineistoja CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssillä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää ja muunnella kuvia vapaasti ja maksutta yksityiseen käyttötarkoitukseen, kunhan mainitset asianmukaisesti kuvan tekijän ja oikeudenomistajan nimet. Kaupalliseen käyttöön sinun on kuitenkin pyydettävä lupa Merkin arkistosta. Muunneltua kuvaa voit levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistäkin.

Viittausohje Merkin digitaalisten arkistoaineistojen käyttöön

Viittaustapa vaihtelee hieman aineiston mukaan. Jos käytät kuvia tutkimuksessasi, viittaa oman oppilaitoksesi tai taustaorganisaatiosi viittaustavalla, mutta mainitse digitaalista arkistoaineistoa käyttäessäsi ainakin nämä tiedot:

  • kuvan nimeke
  • tekijä (jos tiedossa)
  • Median museo ja arkisto Merkki (ent. Päivälehden arkisto) sekä kokoelma, jos kyse valokuvasta tai piirustuksesta)
  • digitaalisten aineistojen kohdalla linkki aineistoon – käytä tällöin aineiston julkista osoitetta, jonka löydä sivuston työkalut -välilehdeltä:

Huom! Päivälehden arkiston aikaiset linkit toimivat edelleen. Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta sähköisen arkiston toimintaan.

Valokuvat ja piirustukset

Jos käytät valokuvia tai piirustuksia, merkitse nämä tiedot: nimeke, tekijä (jos tiedossa), Median museo ja arkisto Merkki (ent. Päivälehden arkisto), kokoelma (jos tiedossa), linkki aineistoon, viittausajankohta.

Esimerkki:

HS 11.3.1917 Viikon kuvat, Rafael Rindell, Median museo ja arkisto Merkki (ent. Päivälehden arkisto), http://yksa.fi/100320/158391832562100. Viitattu 6.4.2020

Henkilöarkistot

Jos käytät henkilöarkistojen kirjeaineistoja, merkitse ainakin nämä tiedot: kirjoittaja ja vastaanottaja (jos kyse kirjeistä) TAI nimeke, ajankohta, arkisto/arkistonmuodostaja, Median museo ja arkisto Merkki (ent. Päivälehden arkisto), lähdeviitteeseen riittää merkintä MA, linkki aineistoon ja viittausajankohta.

Esimerkkejä:

Anteckningar i anatomi v. 1892-93, vihko, Maissi Erkko, Median museo ja arkisto Merkki, http://yksa.fi/100320/157590080794700. Viitattu 6.4.2020

Lindalta J.H. Erkolle saapunut kirje 30.12.1903, J.H. Erkon arkisto, MA, http://yksa.fi/100320/157607625638900. Viitattu 6.4.2020

Päivitetty 28.11.2023.