Helsingin Sanomats Stiftelse

Merkki är en del av Helsingin Sanomats Stiftelse.

Helsingin Sanomats Stiftelse stödjer och främjar kvalitetsjournalistik och yttrandefrihet genom att finansiera forskning, utbildning och tävlingar i området. Stiftelsen verkar för att stärka läskunnigheten och uppmuntra till läsning och har som mål att föra forskare och aktörer i mediebranschen närmare varandra. Stiftelsen ansvarar också för att dokumentera och lagra Sanomakoncernens historiska material. Detta arbete gör vi i Merkki.

Stiftelsen använder årligen ungefär fyra miljoner euro på sin verksamhet, som finansieras med avkastning från stiftelsens placeringsverksamhet.