Merkkis historia

Merkki är en ny typ av museum och arkiv för medier, nyheter, läskunnighet och yttrandefrihet.

Mediernas museum och arkiv Merkki öppnades för allmänheten den 2 december 2023. Föregångarna för det nya museet och arkivet var Päivälehtiarkivet som inledde sin verksamhet på 1990-talet och Päivälehtimuseet som grundades 2001.

Merkki är en tolkare och förmedlare av de föränderliga medierna. Vi presenterar nyheternas historia och senaste mediefenomen och hälsar alla välkomna att delta i verksamheten. Namnet Merkki knyter en stark länk mellan museet och arkivet som har ett gemensamt uppdrag: att ge människorna bättre förståelse av medier som ständigt förändras.

När du kommer till Merkki kliver du in i Helsingin Sanomats före detta lokaler. Vi blåser nytt liv i den legendariska tidningsgatan Luddan (Ludvigsgatan), som på sin tid var det intensivt bultande och högljutt bullrande hjärtat för det finländska nyhetsarbetet.

Merkki upprätthålls av Helsingin Sanomats Stiftelse som kom till 2005 vid sammanslagningen av Päivälehtis arkivstiftelse och Helsingin Sanomats 100-årsstiftelse, som båda var grundade på 1980-talet. Stiftelsen främjar journalistik och yttrandefrihet.

Under åren har Merkkis föregångare betjänat tusentals historie- och medieintresserade forskare och över en miljon museibesökare. Under resans gång har vi genomfört över 100 temautställningar. Och vi fortsätter arbetet tillsammans.