Henkilö tutkii näyttelyssä olevaa isoa muotokuvaseinää.

Museet

Merkki är en plats där man kan behandla och undersöka fenomen inom kommunikation. Museet är öppet för alla.

Medierna har en stor betydelse i vårt liv. Nyheternas värld har förändrats i grunden, både till omfattningen och innehållsmässigt. Vi ökar människornas förståelse för varandra och väcker tankar kring ansvarsfull kommunikation vid spridning av de egna åsikterna.

Den permanenta utställningen är hjärtat i museet Merkki. Budskapet i vår utställning är de fria mediernas betydelse för demokratin. Bland de viktigaste teman som behandlas på utställningen är journalistik, yttrandefrihet och bekämpning av desinformation.

Utöver den permanenta utställningen har vi också växlande utställningar på museet. Dessutom finns ett litet galleri som är tillägnad memer. I tryckkällaren kan du bekanta dig med maskinerna och arbetsmetoderna som använts i det traditionella högtrycket – handsättning, maskinsättning och tryckning.

Vår permanenta utställning är översatt till sammanlagt sju språk: svenska, engelska, tyska, franska, estniska, ryska och ukrainska. Följande språk kommer att läggas till senare: arabiska, spanska, italienska, nordsamiska och somali.

Vi erbjuder olika slags guidade visningar, verkstäder och annat program där vi fördjupar oss i innehållen på museet.

Fråga mer om tjänsterna vid museet: ; tfn: +358 20 720 98 10

Vi har fritt inträde och vi tar Museikortet.

Välkommen på besök!