Osa vanhan sanomalehden sivua. Pientä tekstiä ja rivi-ilmoituksia, joiden ostikoita ovat mm. "Päivälehden irtanaisnumeroita", "Jalkineita" ja "Myytävänä".

Om oss

Merkki är en tolkare och förmedlare av de föränderliga medierna.

Mediernas museum och arkiv Merkki (‘Tecknet’) är öppet för alla och en plats där man kan behandla och undersöka fenomen inom kommunikation. I vårt arkiv finns finländsk mediehistoria från mer än ett sekel och materialet kan användas både för forskningsändamål och för roliga gemensamma aktiviteter. Merkki erbjuder verktyg för att förstå budskapens värld. Vi ökar människornas förståelse för varandra och väcker tankar kring ansvarsfull kommunikation vid spridning av de egna åsikterna.

Vi presenterar nyheternas historia och senaste mediefenomen och hälsar alla välkomna att delta i verksamheten. Det nya namnet knyter en stark länk mellan museets och arkivets gemensamma uppdrag: att ge människorna bättre förståelse av medier som ständigt förändras.

Merkki ordnar utställningar om teman inom kommunikation och ger alla möjlighet att ta del av senaste forskningsrön inom medieområdet.

I museets samlingar lagras i synnerhet föremål som har ett samband med tidningsarbetet och det journalistiska arbetet.

Arkivets huvuduppgift är att dokumentera och lagra historiskt material om Sanomakoncernen, som ger ut Helsingin Sanomat, och om dess föregångare samt att göra materialet tillgängligt för forskare.

Våra dörrar står öppna för alla som är intresserade av mediehistoria och kommunikationsfenomen.