Powerpoint-esitys ja yleisöä tapahtumatilassa.

Seminaari: Median rooli polarisaation ja luottamuksen muovaajana kriisien aikana

Seminaari valottaa kahden ajankohtaisen hankkeen pohjalta median merkitystä poliittiselle jakautumiselle ja luottamukselle erityisesti kriisien aikana. Hankkeiden vetäjät esittelevät hankkeidensa keskeisiä tuloksia, joista keskustellaan yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Hankkeet:

Helsingin yliopistossa dosentti Antti Gronowin johdolla toteutettu hanke ”Poliittiset kriisit ja polarisaatio: uutismedian rooli päällekkäisissä mielipideverkostoissa”, jossa tutkittiin sitä, miten maahanmuuttoon, koronaan ja ilmastonmuutokseen liittyvien keskustelujen poliittinen polarisaatio on kehittynyt Suomi-Twitterissä (nykyään X) vuosina 2015–2023. Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, missä määrin eri ideologissa kuplissa jaetaan samoja uutislähteitä näihin kolmeen teemaan liittyen ja myös sitä, miten samoista lähteistä tehdyt tulkinnat poikkeavat kuplissa toisistaan.

Turun yliopistossa dosentti Aki Koivulan johdolla toteutettu hanke ”Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen”, jossa tutkittiin pitkittäisten ja kokeellisten kyselytutkimusten pohjalta poliittisen luottamuksen kehittymistä koronakriisin edetessä sekä sen vaikutuksia kansalaisten tapoihin omaksua kriisiuutisointia ja osallistua poliittiseen keskusteluun monikanavaisessa mediaympäristössä.

Ohjelma:

13.00-13.10 Tilaisuuden avaus
13.10-13.50 Tutkimushankkeen esittely, Aki Koivula
13.50-14.30 Tutkimushankkeen esittely, Antti Gronow
14.30-15.30 Keskustelupaneeli: Median poliittinen merkitys kriisien aikana
15.30-15.45 Kysymyksiä yleisöltä ja päätössanat

Paneelia vetää varadekaani Hanna Wass, jonka lisäksi keskusteluun osallistuvat hankkeiden vetäjät sekä:
Professori Anu Koivunen
Yliopistotutkija, dosentti Salla-Maaria Laaksonen
Toimittaja, dosentti Olli Seuri