Ihminen lukee vanhoja aikakauslehtiä. Pino lehtiä on pöydällä, niiden lukijasta näkyy vain vähän hiuksia ja ylävartaloa.

Lasten Merkki: Kuvien aivoriihi

Millaisia viestejä kuvat pitävät sisällään? Kuvien aivoriihessä tutustutaan Merkkiin ja ihmetellään yhdessä arkistosta löytyviä kuvia.

Pajassa pohditaan ohjaajan avustuksella Merkin sanomalehtihistoriallisten arkistokuvien sisältöä ja analysoidaan yhdessä niiden viestiä. Jokainen osallistuja tekee lopuksi oman, aiheeseen liittyvän minisarjakuvan.

Lauantaina 27.4. järjestetään kaksi työpajaa. Ne alkavat klo 12 ja 15. Noin tunnin mittaiset työpajat on suunnattu 6–12-vuotiaille, mutta sopivat vanhemmillekin. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Kuvanlukutaitoa harjoitellaan Merkin sanomalehtihistoriallisen arkiston kuvien äärellä. Tarkoituksena on kehittää kuvalukutaitoa keskustellen sekä tutustua kuvien ilmaisuvoimaan ja niillä viestintään. Harjoitus perustuu VTS-menetelmään (Visual Thinking Strategies), jonka rakenne seuraa kolmea pääkysymystä:

  1. Mitä tässä kuvassa on meneillään?
  2. Mikä kuvassa havaitsemasi saa sinut sanomaan niin?
  3. Mitä vielä voimme löytää?