J. H. Erkon arkisto

J. H. Erkko oli vuosisadan vaihteen tunnetuimpia suomalaisia runoilijoita. Erkon arkisto on läpileikkaus hänen omasta elämästään ja suomenmielisen kulttuuriväen verkostoista.

J. H. Erkko nuorena.
Johan Henrik Erkko nuorena.

Johan Henrik Erkko (1849–1906), vanhin Eerakkalan talon sisaruksista, tuli tunnetuksi runoilijana, kulttuurivaikuttajana ja opettajana. Hän oli myös tärkeä tuki ja opastaja veljelleen Eerolle, Päivälehden perustajalle. J. H. Erkon runoista moni on jäänyt elämään myös lauluina: tuttuja ovat muun muassa Hämäläisten laulu ja joululaulu No onkos tullut kesä.

Tärkeä osa J. H. Erkon elämää oli suomalaisuusaate ja suomalaisen kulttuurin tukeminen. Kansanvalistus, raittiusaate ja sivistys olivat Erkolle tärkeitä teemoja, joiden edistämistä hän tuki läpi elämänsä.

Erkon arkisto on mielenkiintoinen läpileikkaus runoilijan elämästä. Kirjeenvaihto kattaa 1800-luvun lopun kulttuuri- ja suomalaisuuspiirit sekä luonnollisesti yhteydenpidon perhepiirin kanssa. Arkistossa on myös Erkon taiteellista tuotantoa: runojen, näytelmien ja kertomusten alkuperäisiä käsikirjoituksia ja niiden eri versioita. Myös biografista, J. H. Erkon elämää ja luottamustehtäviä sivuavia asiakirjoja on säilynyt arkistossa.

Arkisto on kokonaisuudessaan digitoitu ja se on tutkijoiden vapaasti käytettävissä Merkin sähköisessä arkistossa.

Tutustu J. H. Erkon arkistoon klikkaamalla tästä.